Het logo van Alumnivereniging Offline

Offline wordt ontbonden

Het bestuur wilt alle betrokkenen bij de vereniging bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren. Op de ALV van 8 mei 2024 is besloten de vereniging te ontbinden. Aanmelden is daarom niet meer mogelijk en er worden geen evenementen meer georganiseerd.

Vragen? Neem dan contact op met Studievereniging RealTime of met de Hanzehogeschool Groningen.

Laatste artikelen

  • De toekomst van Offline

    Op de algemene ledenvergadering van 15 april 2023 heeft het bestuur van Offline bekendgemaakt het voornemen te hebben om de vereniging op te heffen. Het bestuur heeft geconstateerd dat er weinig tot geen animo is voor de georganiseerde activiteiten en het lidmaatschap van een alumnivereniging voor de studie HBO-ICT van de Hanzehogeschool Groningen. Afgezet tegen…

  • Brainstormsessie 6 november 2023

    Het bestuur van Offline nodigt leden, alumni en personeelsleden van HBO-ICT aan de Hanzehogeschool Groningen uit voor een openbare brainstormsessie. Deze sessie borduurt voort op de uitkomsten van onze afgelopen jaarvergadering en aan bod komen de toekomst van de alumnivereniging en het alumnibeleid. Aanmelden? Stuur dan een e-mail naar bestuur [at] av-offline [punt] nl. In…

  • Zijn je gegevens nog actueel?

    Het kan zijn dat je tijdens je lidmaatschap verhuist of dat je andere wijzigingen wilt aanbrengen aan je gegevens bij Offline. Je kunt al deze wijzigingen aan het bestuur van Offline doorgeven via ons contactformulier. Wij zullen dan de wijzigingen zo snel mogelijk doorvoeren.