De toekomst van Offline


Op de algemene ledenvergadering van 15 april 2023 heeft het bestuur van Offline bekendgemaakt het voornemen te hebben om de vereniging op te heffen. Het bestuur heeft geconstateerd dat er weinig tot geen animo is voor de georganiseerde activiteiten en het lidmaatschap van een alumnivereniging voor de studie HBO-ICT van de Hanzehogeschool Groningen. Afgezet tegen de wettelijke vereisten voor het in stand houden van de vereniging acht het bestuur het niet toekomstbestendig en verstandig om door te gaan als vereniging.

Inspraakmogelijkheden

Tijdens deze algemene ledenvergadering zijn vier opties gepresenteerd aan de leden:

  1. De opdracht teruggeven aan Studievereniging RealTime.
  2. Het alumniproces volledig bij de Hanzehogeschool neerzetten.
  3. Vereniging laten omzetten naar een stichting.
  4. Vereniging wel in huidige vorm laten doorgaan.

Deze vier opties zijn vervolgens ook aan bod gekomen tijdens de brainstormsessie op 6 november 2023, waar geïnteresseerden de kans hadden om inspraak te hebben op het vervolgproces. De algemene voorkeur van leden, betrokkenen vanuit de Hanzehogeschool en omstanders ging uit naar optie 1.

Op basis hiervan heeft het bestuur van Offline in december 2023 gesprekken gevoerd met het bestuur en de Raad van Advies van Studievereniging RealTime over het overnemen van het takenpakket van Offline door RealTime. Op de algemene ledenvergadering van RealTime op 27 februari 2023 is door de leden goedkeurend gereageerd op de overname van de alumnitaken door RealTime.

Hoe nu verder?

De besturen van Offline en RealTime werken de komende tijd samen aan een soepele overgang van de alumnitaken. Er volgt bijvoorbeeld een uitwerking over de vorm waarin binnen RealTime alumni-activiteiten georganiseerd kunnen worden. In het bijzonder houdt het bestuur van Offline zich bezig met de afhandeling van de financiën van de vereniging en de organisatie van de aanstaande algemene ledenvergadering.

Het formele besluit tot het opheffen van de vereniging moet nog genomen worden worden door de algemene ledenvergadering van Offline. Deze algemene ledenvergadering zal plaatsvinden op woensdag 8 mei. Leden worden hiervoor binnenkort uitgenodigd.

Het is niet meer mogelijk om je aan te melden als lid van Alumnivereniging Offline. Bestaande leden zijn al reeds geïnformeerd over zaken zoals de contributieheffing.

Meer weten?

We begrijpen dat je vragen hebt. De laatste ontwikkelingen kan je nog steeds volgen via onze Linkedin-pagina. Je kunt ons ook gerust een mail sturen.