Over

Offline is de alumnivereniging voor de IT-gerelateerde studies van de Hanzehogeschool Groningen. Onze missie is het verbinden van oud-studenten van deze studies en het stimuleren van alumni-initiatieven. Wij organiseren evenementen voor onze alumni en bieden tal van mogelijkheden om alumni met elkaar in contact te laten komen.


Geschiedenis

Alumnivereniging Offline werd opgericht in het voorjaar van 2020. Er waren al jaren plannen voor het oprichten van een alumnivereniging voor de oud-studenten van de IT-studies van de Hanzehogeschool Groningen, maar het initiatief kwam nooit van de grond. De oudste plannen hiervoor dateren uit rond 2010. Ergens na 2019 besloten Douwe Geelhoed, David van der Ploeg, Nico van Veldhuizen, Kylian Wierenga en Leon Wetzel om dan eindelijk de alumnivereniging op te richten, geholpen door Mingus Pokomasse, Kevin Voorn en de toenmalige opleidingsmanagers van HBO-ICT, Mieke Schuurman en Marianne Eggermont.


Vanwege de aanstaande opheffing van de vereniging is het niet meer mogelijk om je aan te melden als lid van Alumnivereniging Offline. We houden alumni via Linkedin op de hoogte van onze verdere toekomst.