Tag: contributie

  • Wat is het contributiebedrag?

    Het contributiebedrag wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering (ALV) en is momenteel €15 per jaar. Mag ik de contributie aftrekken van de inkomstenbelasting? Nee, dat mag niet. De contributie van Offline mag niet als gift afgetrokken worden van de inkomstenbelasting. Een structurele gift mag daarentegen wel afgetrokken worden. Is Offline een organisatie met ANBI-status…