Tag: vereniging

  • Zijn je gegevens nog actueel?

    Het kan zijn dat je tijdens je lidmaatschap verhuist of dat je andere wijzigingen wilt aanbrengen aan je gegevens bij Offline. Je kunt al deze wijzigingen aan het bestuur van Offline doorgeven via ons contactformulier. Wij zullen dan de wijzigingen zo snel mogelijk doorvoeren.

  • Wat is het contributiebedrag?

    Het contributiebedrag wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering (ALV) en is momenteel €15 per jaar. Mag ik de contributie aftrekken van de inkomstenbelasting? Nee, dat mag niet. De contributie van Offline mag niet als gift afgetrokken worden van de inkomstenbelasting. Een structurele gift mag daarentegen wel afgetrokken worden. Is Offline een organisatie met ANBI-status…