Algemene voorwaarden

De statuten en het huishoudelijk reglement vormen de algemene voorwaarden van Alumnivereniging Offline. Bij inschrijving verklaart een lid akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Statuten

De statuten van de vereniging vormen de basis van de vereniging en bevatten de belangrijkste regels en afspraken die gelden binnen de vereniging. De statuten zijn conform wet- en regelgeving vastgesteld bij een notaris.

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement (ook bekend als HR) omvat richtlijnen en regels, ter aanvulling op datgene wat wettelijk bepaald is en/of in de statuten beschreven staat. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld op de algemene ledenvergadering.


Vanwege de aanstaande opheffing van de vereniging is het niet meer mogelijk om je aan te melden als lid van Alumnivereniging Offline. We houden alumni via Linkedin op de hoogte van onze verdere toekomst.